Jan Cunenpark Oss
07/072019

Door aanwezig te zijn op of rond het festivalterrein, geef je aan je te houden aan ondergestelde huisregels:

– Eigen consumptie is ten strengste verboden
Glazen verpakkingen, eigen eten en drinken is niet toegestaan.
De organisatie heeft het recht, u te verzoeken uw eigen eten en drinken te deponeren in de afvalbakken.

– Geen alcohol onder de 18 jaar
Er wordt geen alcohol geschonken aan personen beneden de 18 jaar.


– Consumptiemunten
Op het festival aangeschafte munten zijn uitsluitend op 2 juli en het festivalterrein geldig.

– Respecteer het park
Doe je behoefte niet tegen de bomen maar op de toiletten.
Deponeer je afval in de afvalbakken.

– Kinderactviteiten
De kinderactiviteiten worden begeleid, maar de organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de kinderen. Die is voor de ouders en/of begeleiders.

– Eigendommen
De organisatie kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies of beschadiging van eigendommen van bezoekers.

– Drugs
Gebruik of handel in hard- en softdrugs is streng verboden. Bij constatering zullen we je verzoeken het park direct te verlaten.

– Verkoop van goederen en/of diensten
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van stichting Muze goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen op of rond het festivalterrein.
Aangetroffen goederen zullen in beslag worden genomen.

– Verplaatsen van eigendommen
Het is niet toegestaan eigendommen van de organisatie mee te nemen buiten het festivalterrein. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

– Wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen
Wapens genoemd in de wet wapens en munitie evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Evt. gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.

 – Beeld- en geluidopnames
Film-, video- en professionele geluid- en fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen en/of statieven) zijn niet toegestaan. Personen die deze apparatuur beroepsmatig gebruiken, kunnen accreditatie aanvragen bij de organisatie.

Selfiesticks zijn niet toegestaan op het terrein.

– Kleding

Personen gekleed in shirts en/of kleding die bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden verwijderd.

– Goed humeur
Bij abnormaal of agressief gedrag verzoeken we je om het festivalterrein te verlaten. Neem je goede humeur mee.

– Programma
Artiesten onder voorbehoud. De organisatie heeft het recht om het programma te wijzigen. Mocht door onvoorziene omstandigheden een artiest niet kunnen optreden, wordt door de organisatie voor gelijkwaardige vervanging gezorgd.

– Huisdieren
Huisdieren hebben geen toegang tot het festivalterrein.

– Ontzegging van toegang
Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie gemeld worden, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden aangezegd.

En vooral… RESPECTEER elkaar !!!